آمارهای مربوط به ترافیک سایت

به آمارهاي سرور وب سايت خودتان براي تعيين ترافيک وب سايتتان مراجعه کنيد. در صورتي که حساب و اکانت ميزباني وب سايت شما آمار مربوط به وب سايت مناسبي را نداشته باشد، در اين صورت بايد آن را نصب کنيد. چيزي شبيه به اوستا مي باشد که موارد زير را ارائه مي دهد:
صفحات و پيج ها در سمت چپ وارد مي شوند
زمان صرف شده در سايت را نشان مي دهد
نرخ هاي بالا و پايين و انعطافي
سايت هاي مراجعه و منبع
کشورهايي که بازديدکنندگان از آن کشور مي باشند
کلمات کليدي- عبارت هاي کليدي، که براي پيدا کردن آن مورد استفاده قرار مي گيرند.
آناليزگر گوگل، برخي از اين اطلاعات را فراهم خواهد کرد. آن احتمالا به عنوان يک برنامه آماري مربوط به وب سايت کامل نمي باشد، که از يک سرور واقعي شما اجرا مي شود. افزايش رتبه سايت
زماني که يک برنامه اي مربوط به آمار وب سايت در سرور شما نصب مي شود، آناليزگر گوگل، لينک ميزبان را به شما نشان نخواهد داد (ارتباط به طور مستقيم با تصاوير شما در سايت شما)، به عنوان مثال تصاوير شما، PDFها، گزارشات، و ... . اين افراد، محتوا و اطلاعات وب سايت شما را و هم چنين پهناي باند شما را مي دزدند، در صورتي که آن ها اجازه شما را براي انجام اين کار نداشته باشند. با اين اطلاعات، شما مي توانيد HOTLINK را متوقف کنيد.
نتايج موتورهاي جستجوآيا شما اولين صفحه را براي کلمات کليدي- عبارت هاي کليدي که از شما مي خواهند نشان مي دهيد؟ در صورتي که شما آن در برخي از موارد ارائه داده ايد، به عنوان مثال در چند ماه براي به دست آوردن صفحه اول از نتايج جستجو، به طور طبيعي احتمالا آن زمان مناسبي براي جستجوي محتوا و مرورهاي شما مي باشد.
وب نوش