توسعه محتوا و تجارت الکترونیک در حوزه ی طراحی سایت

توسعه محتوا و طراحي سايت
طراحي سايت يه علم و تکنولوژي براي تبليغات بزرگ در فضاي اينترنت و گسترش کسب و کار است . دراصل هر شرکت يا سازماني يا شخصي بخواهد وارد تجارت الکترونيک و کسب در آمد از اينترنت باشد بايد در وحله اول يک وب سايت داشته باشد. خب داشتن سايت بسيار راحت است و هزينه ي آنچناني در اول کار به سيستم وارد نمي کند . اما بخش مهم در اين جاست که بعد از اين که سايت رو داريد بايد به چه صورت آن را پشتيباني کنيد. پسدر اينجا بحث مهم پشتيباني سايت به ميان مي آيد .
پشتيباني سايت و مديريت سايت يکي ازمهمترين دغده هاي کارفرمايان است . خب در اينجا مي توانيم اشاره داشته باشيم که يکي از بهترين و مهمترين راه هاي پشتيباني سايت استفاده از روش توسعه ي محتوا است . توسعه ي محتوا در زمينه ي کاري و ارائه آن در وب سايت بخش بزرگي از سيستم پشتيباني سايت شما را فراهم مي کند ، همچنين در برند سازي به شما بسيار کمک مي کند . اگر کاربران سايت شما را به عنوان منبع کسب علم و اطلاعات بدانند شما موفق شديد برندتان را بزرگ کنيد در غير اين صورت درصد بسيار کمي از افراد براي ورود به سايت براي بار دوم اقدام مي کنند. پس هر روز بايد مطالب جديد را در وب سايت ارئه نماييد که بتوانيد کاربران خودتان را براي هميشه داشته باشيد .
در زير به آماري که در تجارت الکترونيک و توسعه محتوا در سال 2013 برداشته شده است دقت کنيد .
وب نوش