استفاده از محتوای کهنه و قدیمی پس از باز طراحی سایت

بيشترين اشتباه رايجي که در بازطراحي پروژه هاي وب مشاهده مي شود اين است که وقتي شرکتي تصميم مي گيرد جلوه ظاهري وب سايت خود را نو نما کند ، يا حتي پلتفرمي که سايت بر روي آن بنا شده را تغيير دهد ، براي به روز رساني و تامين محتواي وب سايت هيچ برنامه و عملکردي ندارد .
محتواي با کيفيت ، يعني محتوايي که منحصر به فرد و متناست (با مخاطبين سايت) و به روز و زمان بندي شده باشد ، مهمترين مولفه يک وب سايت موفق است . البته سايت بايد ظاهري جذاب و عملکردي مناسب داشته باشد ، اما مهمتر از آن محتواست که کاربران وب را جذب سايت شما مي کند و همينطور باعث مي شود که افراد مخاطب سايت شما بشوند و در آينده هم براي ديدن محتواي تازه به صفحات وب سايت شما سر بزنند و بازديد از سايت شما را به ديگران هم توصيه کنند و آن را به اشتراک بگذارند . طراح سايت حرفه اي
اگر شما با طراحي پيشرفته وب سايت خود را بازطراحي کنيد ، اما به راحتي همان محتواي سابق سايت را بر روي صفحات آن بارگذاري کنيد و يا اينکه براي تامين محتوا آن برنامه اي نداشته باشيد و ضعيف عمل کنيد ، بازدهي و نتيجه اي که در بهترين حالت از آن بازطراحي نصيبتان مي شود ، يک پيشرفت اندک و متوسط در جذب کاربر و مخاطب خواهد بود .
اغلب اوقات ، شرکتها گمان مي کنند که مي توانند با بازطراحي سايتشان عملکرد و ظاهر وب سايت را ارتقاء و بهبود بدهند و همان محتواي سابق را با اعمال کمي تغيير در ظاهر آن بر روي سايت جديد قرار دهند و مخاطبين را از اين طريق جذب کنند و تامين و به روز رساني محتوا را به آينده و زماني ديگر موکول کنند . همانطور که حدس زديد ، اين " زماني ديگر " در حقيقت هرگز نخواهد رسيد و سايت با همان محتواي تاريخ گذشته به حال خودش رها مي شود تا اينکه پس از گذشت مدت زماني دوباره وب سايت نياز به بازطراحي پيدا کند و دوباره همين فرآيند تکرار مي شود .
وب نوش