توسعه محتوا : برندتان را با توسعه ی محتوا بسازید

برندتان را با توسعه ي محتوا بسازيد:در يکي از تحقيقات انجام شده در سال گذشته ، يک پروژه ي بزرگ توسعه ي محتوا در هر سه ماه انجام شد. نتيجه ي حاصل از انجام اين پروژه بدست آمدن بيش از ده هزار مطبوعات مختلف و بيش از 10 ميليون بازديد کننده بود. اين عمل با شانس اتفاق نمي افتد. در ادامه با چگونگي انجام روند اين پروژه آشنا مي شويد. افزايش رتبه سايت
شروع با پايان در ذهن
بيشتر تلاش ها براي توسعه ي محتوا ، قبل از شروعشان انجام مي شوند ، زيرا توسعه هاي بزرگ محتوا پيش از ايجاد محتوا شروع مي شوند. اگر اول محتوا را ايجاد کنيد و بعد از آن به راه هايي براي ترويج آن فکر کنيد ، در حال حرکت به سوي عقب هستيد.
پوشش رسانه اي اتان در کجا مي خواهيد باشد؟
ابتدا با اهدافمان شروع مي کنيم.
چه مطبوعاتي مي خواهيم آن را پوشش بدهد؟
چه نوع داستاني ر براي انتشار دادن مي پسنديد؟
در واقع ، به جاي تلاش براي بدست آوردن سازمان هاي خبري براي پوشش هر چيزي ، ما مي خواهيم به بحث در مورد اين موضوع که "ما محتوايي را توليد مي کنيم که فکر مي کنيم آن ها مي خواهند پوشش بدهند" در نتيجه اين عمل به راحتي در اولين قدم انجام مي شود.
براي مثال ، ما متوجه شده ايم که بسياري از خبرگاران علاقه دارند خبر هاي در مقياس بزرگ ، داستان هاي شکستن ، به ويژه آن هايي را که شامل عناصر بصري هستند ، پوشش دهند. حتي برايشان بهتر است برند هاي بزرگ (گوگل و فيسبوک و ...) را پوشش دهند.
ايده ي بزرگ ما!
ما به تقويم نگاه کرديم و مشاهده کريم که IPO فيسبوک يک ماه دور بود. بنابراين ايده ي بزرگ ما ، مقايسه و تحليل جز به جز تبليغات در فيسبوک و گوگل بود.

بنابراين کدام فاکتورها؟
کليد توسعه ي محتوا داشتن يک قلاب قوي است. به علت اينکه نشريات زيادي وجود دارند ، اين مساله مهم است که قلاب هاي متفاوتي داشته باشيد که در منافع مختلفتان تجديد نظر کند.

براي مثال يک اجتماع مالي مانند Wall Street علاقه مند است بداند که محصولات تبليغاتي فيسبوک براي کسب و کار درآمد ايجاد مي کند يا نه؟ انتشار يک تکنولوژي عمومي مانند مجله هاي شيمي ، گرچه ممکن است تمايل دارد که بداند چه کساني بر روي تبليغات فيسبوک کليک مي کنند.
من اين را داشتن يک فاکتور "پس چه" در داستان مينامم. مانند "پس چه؟ ، چرا بايد کسي مراقب اين ها باشد؟" اغلب اين پرسش ها زماني به وجود مي آيند که زاويه اي را پيدا مي کنيم که تا به حال کسي به آن نگاه نکرده است. بنابراين محتواي شما جاي آن را ميگيرد. با بررسي جعبه در شرايط فوق ، ما پس از ايجاد محتوا تنها سه روز قبل از IPO داستانمان را نتشر مي کنيم.
محتوايتان را توسعه دهيد (بهتر از فکر کردن است.)

اجازه دهيد کمي در مورد مباحث مختلف توسعه و توزيع استراتژي هايي که استفاده مي کنيم بحث کنيم.
توييتر اهرم تبادل
گزارشگران به عضويت توييتر در مي آيند زيرا به دنبال اخبار هستند. من به افراد خاصي که در اين داستان بودند مسيج دادم ، مانند اين پسر نگه بان که داستان را نوشت و بعد از چند دقيقه فقط براي من يک لينک فرستاد.
وب نوش