چرا طراحی سایت خوب نتایج بازاریابی بهتری در پیش دارد؟

طراحي سايت خوب و حرفه اي مي تواند تاثير بسياري در رونق کسب و کار شرکت ها داشته باشد و باعث موفقيت هاي شغلي شرکت ها گردد.

تمامي ما، به عنوان طراح، از اهميت وبسايت هايي که به لحاظ ديداري داراي ظاهر و طراحي دلنشيني هستند آگاهي داريم. اما اين موضوع بسيار جدي تر و مهم تر از آن است. طراحي خوب و مناسب تاثير بسيار بيشتري دارد نسبت به اينکه سايت فقط در ظاهر خوب به نظر آيد و نيز نوعي ابزار برند سازي و بازاريابي به شمار مي آيد که واقعا مي تواند نتيجه بخش باشد.
در اين بخش، 10 دليل اهميت طراحي خوب به لحاظ بازاريابي را مورد بررسي قرار مي دهيم و همچنين نگاهي داريم بر وبسايت ها و برندهاي اندکي که پيام ها و ايده ها را به زيبايي انتقال مي دهند.
اولين تاثير
اولين تاثير با اولين چيزهايي که کاربر در مورد سايت شما مشاهده مي کند رقم مي خورد، مانند رنگ، فن چاپ و تصاوير. اين عناصر چه پيامي را منتقل مي کنند؟ آيا اين ارتباط واضح و سازماندهي شده مي باشد يا بي نظم و نامعقول؟ هر پيامي که کاربر از اولين نظر به سايت دريافت مي کند، تمامي ارتباطات آتي را شکل مي دهد.
سايت شما بايد طراحي خوب و مناسبي داشته باشد تا کاربران در آينده نيز به آن مراجعه نمايند. اين امر مستلزم طراحي است که محتوي و اطلاعاتي را بر هم منطبق مي سازد که مشاهده و درک و فهم آنها راحت است.
تاثير پايدار
کاربران پس از آن نگاه اوليه به دنبال دليلي هستند تا بازديد و مطالعه دقيق تري از سايت، شرکت و يا برند شما داشته باشند. بنابراين، دلايل بيشتري براي آنان فراهم نماييد. چيزي را براي کاربران به نمايش بگذاريد که طراحي آن مخصوص برند يا شرکت شما باشد. (ويژگي هاي تصويري خوب روش آساني براي انجام اين کار مي باشند.)
صفحه خانگيِ داراي ظاهر چشمگير تاثير بسيار خوبي دارد، البته ساير صفحات، عناصر و ابزارهاي سايت نيز بايد به همان اندازه خوب و مناسب طراحي گردند. اينگونه به موضوع بيانديشيد: احتمال دارد بيش از نيمي از کاربران از طريق صفحه اي غير از صفحه خانگي به وبسايت شما مراجعه کنند و بازديد سايت را از آن صفحه شروع نمايند.
ايجاد وفاداري
پس از اينکه کاربري را براي بازديد از سايت خود جذب کرديد، انتظار داريد که طراحي سايت آنان را تشويق به مراجعه دوباره نمايد و تبديل به کاربر وفادار شوند. يک لوگوي عالي، پالت رنگي تاثير گذار و گزينه هاي خوانا مربوط به نوع پالت از روش هاي سريع دستيابي به اين هدف به شمار مي آيند.
سعي کنيد ارتباطي ميان کاربر و طراحي وب سايت برقرار سازيد که کاربر تمايل به حفظ آن داشته باشد. پس از آن به ايجاد ارتباطي پايدار ميان کاربر و کلمات يا تصاويري که مي خواند و مي بيند بپردازيد. هنگامي که کاربر از سايت شما ديدن مي کند بايد حس کند که خود را مي بيند (يا آنچه که وي تمايل به بودن دارد).
ايجاد شهرت
طراحي همراه با يکپارچگي و تداوم به کاربران کمک مي کند تا شما را بيابند. تقريبا هر فردي، در هر کجاي جهان مي تواند قوس هاي طلايي رنگي که نشان دهنده برند مک دولاند هستند را تشخيص دهد. بايد طرحي را در نظر گيريد و پياده سازي کنيد که اين کار به بهترين شکل انجام دهد.
يک سبک، پالت رنگ، پالت نوع، صدا و پيام متمايز و خاص را ادامه دهيد. لوگو يا برند همواره بايد واضح و در هم آميخته با طراحي باشد. يک لوگوي تصويري بسيار خوب، اگر کاربر نداند که طراح آن کيست و يا بيانگر چيست هيچ معنا و مفهومي ندارد.
منبع: دارکوب