اهميت متن پيوندي (Anchor text ) در بهينه سازي سایتها در موتورهای جستجو

گوگل ( تعداد ديگری از موتورهاي جستجو ) صفحات وب سایتها را تحت تاثیر مستقیم متن لينكها (Anchor Text ) به آن صفحات در نتايج جستجو نمایش می دهد.
اين موضوع را ميتوان با نگاه كردن به نمونه هاي فوق العاده ای از صفحات وب سایتها كه رتبه بالاي نتایج جستجو در اختیار دارند , درک نمود. Googlebombs تقریباً آسانترين نمونه ها براي پيدا كردن و درك كردن اين موضوع است كه چگونه متن پيوندي بر SERP یا Search Engine Result Pages یا همان صفحات نتایج جستجو تاثير ميگذارد.
با جستجوی عبارت Miserable failure در گوگل ( در اواخر سال 2005 ) , Googlebomb صفحه بيوگرافي جورج بوش را مدنظر قرار ميدهد( www.whitehouse.gov/president/gwbbio.html )
به روشنی این مثال قدرت متن پيوندي را نشان ميدهد, چرا که با مشاهده این صفحه در می یابید که چنین کلمه ای به هیچ وجه در این صفحه استفاده نشده است ( نه در متن صفحه , نه در عنوان و ... ) و با تحقیق و تفحص بیشتری می توان به این نکته دست یافت که تعداد زيادي از وبلاگ نويس ها از متن پيوندي miserable failure برای لینک دادن به این صفحه استفاده کرده اند.

Google bomb از كارايي تركيبي يك متن پيوندي با هزاران لينك سود ميبرد. در یک اتفاق مشابه فوق با کلمه Computer و SERP کلمه Computers درگوگل درحال رخ دادن است. از ژانويه 2005 ، با جستجوي كلمه Computer درگوگل سایت www.dell.com را به عنوان 10 نتيجه مهم و با جستجوی کلمه كامپيوترها سایت www.compaq.com را به عنوان 10 نتيجه مهم رتبه بندي ميكند. با نگاه كردن به Source اين دو صفحه و بررسی استفاده از كلمه كامپيوتر يا كامپيوترها را به ترتيب آشكارميكند که متن پيوندي چقدر موثر است ؟
از آنجائيكه 371 ميليون صفحه براي نتایج جستجوی کلمه Computer و 150 ميليون صفحه براي نتایج جستجوی کلمه Computers و اين نکته که این دو كاملاً تجاري و رقابتي هستند ( رقابت شديد ) , دليلي كه اين دو سايت معمولا دارای رتبه بالایی در SERP هستند چیزی نیست به جز قدرت متن پيوندي . ما ازطريق آزمايش و سايتهاي واقعي دريافتيم كه متن پيوندي تقريباً هميشه یکی از فاكتورهای تصميم گيرنده براي رتبه صفحات در SERP است. يك سايت ميتواند با یک بهينه سازي خوب ، خوب كار بكند ، اما استفاده نادرست از چند متن پيوندي نامناسب در لینکها می تواند این بهینه سازی را زیر سوال برده و در آینده نتایج خوبی را شاهد نباشیم . زماني كه شما يك سايت كاملاً بهينه سازي شده داريد ( تعداد زيادي از صفحات و محتوای غني از كلمه كليدي ) و استفاده خوبی از متن پيوندي بین صفحاتتان و سایتهای دیگر به سایت شما کرده اید , اینجاست که در SERP رتبه خوبي خواهید داشت.

چگونه به طور موثر از متن پيوندي استفاده كنيم ؟
كاربرد متن پيوندي , محتوايي لينك را به صفحه لينك گیرنده نسبت می دهد , به اين معني كه اگر شما بتوانيد صفحات مرتبط را به هم با متن پیوندی مناسب لينك كنيد , آن صفحات درSERP مربوطه شان خيلي بهتر ظاهر خواهند شد. اكثر صفحات در سايت IRSEO از اضافه كردن كلمه بهینه سازی یا ارتقا رتبه سایت سود ميبرند و از اينرو اضافه كردن لينكي از هر صفحه از سايت با استفاده از متن پيوندي غنی از كلمات كليدي ديگر یک بهینه سازی مناسب را در پی خواهد داشت.