چرا امروزه طراحی ریسپانسیو سایت ضرورت دارد؟

امروزه طراحان وب و کاربراني هستند که هنوز در مورد طراحي سايت هاي ريسپانسيو جدي نيستند و آنرا متدي گذرا مي دانند. بعضي از طراحان بعلت تنبلي و يا نداشتن وقت کافي براي آپديت دانش خود، از طراحي ريسپانسيو فراري بوده، و هنوز از شيوه هاي قديمي جهت طراحي سايت مشتري خود استفاده مي کنند.

در اين مقاله به دلايل ضرورت استفاده از اين روش طراحي مي پردازيم.

بهبود تجربه کاربري
يکي از عوامل تاثير گذار در بهبود تجربه کاربر، استفاده از اين تکنيک توسط يک طراح سايت حرفه اي مي باشد. شما با استفاده از روش طراحي سايت ريسپانسيو مي توانيد دسترسي بهتر و راحت تري را به کاربران موبايل داده و سطح وسيعي از کاربران دستگاههاي مختلف را پوشش دهيد. کاربران موبايل در استفاده از وب سايتهاي ريسپانسيو خوشحال تر بوده و در نتيجه به بهبود تجربه کاربري آنان کمک خواهد نمود.

سازگاري با انواع دستگاهها
با استفاده از تکنيک طراحي ريسپانسيو مي توانيد دسترسي بيشتري به انواع کاربران داشته باشيد. امروزه با پيشرفت تکنولوژي و تلفنهاي هوشمند، روز به روز به تعداد کاربران موبايل فعال در اينترنت اضافه مي گردد. لذا با طراحي سايت ريسپانسيو مي شود نياز اين کاربران را براي دسترسي بهتر و کاربري آسان تر برطرف نمود.

طراحي وب سايت ريسپانسيو

مديريت آسان
در روش قديمي، براي کاربران موبايل يک وب سايت ديگري با آدرس و طراحي متفاوت تهيه مي گرديد که کار مديريت وب سايت را سخت و وقت گير مي نمود. با پديد آمدن تکنيک ريسپانسيو، شما ديگر نياز به چند مدل طراحي با آدرس متفاوت نداشته و قالب اصلي وب سايت شما است که قابليت سازگاري و پاسخگويي به انواع دستگاه را خواهد داشت.

خواندن آسان
با استفاده از اين تکنيک، ديگر کاربر نيازي با لمس بزرگنمايي و کوچکنمايي نداشته و تمامي عناصر وب از جمله متون و نوشته ها، سازگار با دستگاه کاربر نمايش داده خواهند شد.

نتيجه
شما به عنوان طراح سايت مي بايست دانش خود را بروز نموده و از اين تکنيک در انجام پروژه هاي طراحي سايت حرفه اي مشتريان خود استفاده نماييد. براي استفاده از اين تکنيک، نياز به يادگيري زبان برنامه نويسي جديد و خاصي نيست. بلکه تمامي اين روش با استفاده از تکنيکهاي css و html خلق مي گردد. همچنين شما مي توانيد از فريم ورک هاي بسيار کاربردي مانند بوت استرپ، که در اين زمينه طراحي شده اند استفاده نماييد.
التج