طرحریزی و برپایی یک سایت (قسمت2)

طبقه بندي و خرد کردن سايت در داخل گروهها و دسته ها
 سعي کنيد تا صفحات مرتبط را دريک پوشه قرار دهيد . براي مثال اطلاعات رسمي شرکت را دريک پوشه و تصاوير و عناصر وابسته را در پوشه ديگر قرار دهيد . و در مواقع ضروري نيز  از زير پوشه ها استفاده کنيد. اين نوع سازماندهي به شما کمک مي کند تا به آساني سايت را مديريت کنيد و در آن به جستجو بپردازيد. در اين حالت مي توانيد با قرار دادن تمامي تصاوير در يک موقعيت مناسب عمل کنيد بطوريکه پس از وارد کردن يک تصوير به داخل صفحه، بدانيد که در کجا به آن دسترسي پيدا خواهيد کرد. مي توانيد پوشه اي با نام Assets را در سايت ايجاد کنيد و تمامي آيتم ها و عناصر سايت را که html نيستند درآن پوشه ها ويا زير پوشه ها ي آن قرار دهيد.( همانند پوشه Images براي تصاوير، پوشه sounds براي فايلهاي صوتي، پوشه Photos براي عکس ها و ....)

6- ايجاد نماي طراحي
اگر قبل از اجراي عملي طراحي وب سايت اقدام به طرح ريزي کنيد مي توانيد در زمان و وقت خود صرفه جويي نماييد . ساده ترين روش پياده سازي طرح سايت مورد نظر بر روي کاغذ است. و يا در روش حرفه اي تر استفاده از برنامه ها يي همچون فري هند و يا فايرورکز مي باشد. داشتن هماهنگي و انسجام در طراحي و طرح بندي نيز حائز اهميت است به عبارتي ديگر بازديد کنندگان و کاربران بايد بتوانند بدون گيج شدن در سراسر سايت مفاهيم را بخوبي کليک کنند و استفاده لازم را از برنامه ببرند و براحتي بدانند که در کجاي سايت شما قرار دارند.

7- طراحي الگوي مرور و جستجو
محيط ديگري که به طرح بندي شما نتيجه مطلوبي مي دهد محيط مرور است . هنگام طراحي سايت به تجربه بازديد کنندگان سايت فکر کنيد . يک بازديد کننده چگونه مي تواند از صفحه اي به صفحه ديگر باز گردد. توانايي مرور و راهنماي موضوعي مي تواند به آنها در يافتن موضوعات و مطالبي که به دنبال آن هستند کمک شاياني نمايند.
امکان مرور بايد در سراسر سايت در دسترس قرار داشته باشد و سعي کنيد تا يک نوار مرور را در قسمت بالايي تمامي صفحات تان حفظ کنيد.

8- طرح ريزي و گرد آوري متعلقات:
هر زمان که دريافتيد طرح بندي و صفحه بنديتان چگونه بايد باشد مي توانيد اقدام به جمع آوري و گرد آوري متعلقات مورد نيازتان کنيد (عکس ها، تصاوير ، صداها، و متون ويا.....) و درسايت اين متعلقات را به نحو سازماندهي کنيد که به آساني به آنها دسترسي داشته باشيد.
با به کارگيري الگوها و عناصر کتابخانه اي به آساني امکان استفاده مجدد از طرح هاي صفحه و عناصر صفحه وجود دارد و در واقع اعمال الگوها و عناصر کتابخانه اي موجود بسيار آسان تر از ايجاد صفحات جديد مي باشد.
1- الگوها يا Templates :
هنگامي که قصد ايجاد صفحاتي با طرح بندي يکسان داريد مي توانيد يک الگوي پايه اي را براي طرح ريزي ايجاد نماييد. و درصورتي که پس ازاتمام طراحي ها نياز داشته باشيد تا تغييري در تمامي صفحات ايجاد کنيد کافي است تا به آساني و فقط فايل الگوي اصلي را تغيير دهيد تا تغييرات به تمامي صفحات اعمال شود.
البته ايجاد تغييرات در الگوها داراي محدوديتهايي نيز مي باشد. الگوها بيشتر در محيطهاي گروهي و چند کاربره مورد استفاده قرار مي گيرند تا مطمئن شويد که هر شخصي از يک محيط صفحه و طرح بندي استفاده مي کند. در خارج از محيط هاي گروهي بکارگيري آيتم هاي کتابخانه اي انعطاف پذيري بيشتري دارد.
2- آيتم هاي کتابخانه اي يا Library Items :
اگر فکر مي کنيد که يک آيتم همچون يک فايل تصويري در صفحات زيادي از سايت شما مورد استفاده قرار مي گيرد مي توانيد از آيتم هاي کتابخانه اي استفاده کنيد .
مفهوم مورد نظرتان را يکبار طراحي کرده و سپس آن را بعنوان يک آيتم کتابخانه اي تعريف نماييد.
سپس اگر آن آيتم را بعدها تغيير دهيد تمامي نسخه هاي مربوط به آن آيتم که در سايت مورد استفاده قرار گرفته اند بروز آوري مي شوند.