روانشناسی در بهبود طراحی وب سایت

استفاده از روانشناسي در بهبود طراحي وب سايت يکي از موثرترين روش ها براي کسب نتيجه مطلوب و مطابق با خواسته هاي ما از طراحي يک وب سايت است. همه ما هنوز! انسان هستيم، با وجود تمام دانش ما نسبت به دنياي اطرافمان، يکي از چيزهايي که ما احاطه کاملي به آن نداريم، ساير انسان ها هستند. او چه فکر ميکند؟ من از طرف مقابلم چگونه درخواست کنم که باعث واکنش نشان دادن او گردد؟ چرا او به اين طرز درخواست پاسخ مثبت ميدهد؟ چرا اين کودکان به محصولات رقيب من بيشتر علاقه دارند تا محصولات من؟ و بسياري ديگر از اين سوال ها که شايد هيچ گاه نتوانيم جوابي 100 درصد به آن بدهيم.
رفتارهاي بشر تحت تاثير عوامل متعددي مي باشد، از حضور شخصي در اطرافش تا رنگ پيراهني که در آن روز پوشيده. چيزي که باعث بهبود طراحي وب سايت شما ميشود اين است که بدانيد چه چيزي باعث ميشود يک فرد چيزي را انتخاب و يا کليک نمايد. مطابق با برخي از تحقيقات دانشگاهي، تئوري هايي که منجر به بهبود طراحي يک سايت نسبت به سايت ديگري مي گردد به دست آمده است. يادگيري اين نظريه ها به ما در پياده سازي آن ها در وب سايت هايمان و يافتن ميزان کاربردي بودن آن کمک مينمايد.

روانشناسي رنگ در طراحي وب سايت
بر اساس پژوهشي در peer-reviewed journal محقق دريافته است که فقط 90 ثانيه زمان ميبرد که نظر يک مشتري در خصوص محصولي شکل بگيرد و بين 62 تا 90 درصد اين نظر بر پايه رنگ هاي آن محصول استوار است. طراحان زيادي بر اين باورند که “ترکيب رنگي، ميتواند يک سبک يا احساس را تحت تاثير قرار دهد و اين يک نکته ضروري براي برند سازي و طراحي وب سايت مي باشد. براي هر کسب و کاري مهم است که مشتري هدف خود را در سايتش نگه دارد.

آبي بهتر است
آبي باعث ايجاد حس آرامش و امنيت در مخاطب مي گردد و در زنان و مردان آبي به عنوان يکي از رنگ هاي محبوب شناخته مي شود. اما استفاده از همين آبي محبوب در صنايع غذايي باعث کم شدن اشتها مي گردد! و مردم با ديدن رنگ قرمز بيشتر تمايل براي خوردن پيدا ميکنند، پس همه جا امکان استفاده از آن نيست.

زرد خودماني
زرد باعث انتقال حس خوشحالي به بازديد کننده ميگردد، برند هاي زيادي از رنگ زرد براي القاي حس بامزه گي و خودماني بودن استفاده ميکنند. اين رنگ مرکز هيجانات مغز را تحريک ميکند، اما اين نکته ميتواند معاني مختلفي را براي انسان هاي مختلف به همراه داشته باشد. براي برخي احساس سرخوشي و بالابردن احساسات را باعث مي گردد و براي برخي، به عنوان نمادي براي بر انگيخته شدن احساس اضطراب خواهد بود.

سبز خلاق
سبز براي بسياري نمايانگر طبيعت و به طبع آن سلامت و پاکي است، اما بر اساس نظر روانشناسان رنگ، استفاده از اين رنگ احساس خلاقيت را نيز به بازديد کننده منتقل ميکند.