چگونه سایت خود را به صفحه اول گوگل برسانیم

هر فردي که يک سايت راه اندازي ميکند، علاقه مند است که با جستجوي کاربران در اينترنت، در صفحه نخست گوگل ديده شود. اما اين مسئله نياز به رعايت نکات مختلف دارد. در اين مطلب به شما خواهيم گفت که چگونه سايت خود را به صفحه اول گوگل برسانيم؟ طراحي سايت

کلمات کليدي
کلمات کليدي موثرترين فاکتور در صفحه نتيجه موتور جستجو ميباشد، زيرا صفحه نتيجه بر منباي کلمات کليدي که کاربر درج مينمايد وب سايت ها را مرتب مينمايد. کلمات کليدي وب سايت را متناسب با نياز کاربران خود انتخاب نماييد که در نتيجه آن ميتوانيد کاربران را به سمت سايت هدايت نماييد. با استفاده از ابزار کلمه کليدي گوگل ميتوانيد تحليلي از کلمه کليدي که بيشترين کاربرد را در بين کاربران دارد، داشته باشيد. انتخاب مناسب کلمه کليدي وظيفه دشواري ميباشد و موجب ميشود که ترافيک متفاوتي را نسبت به ديگر رقبا به سمت وب سايت خود هدايت نماييم.

تهيه محتواي متناسب با کلمات کليدي
به منظور هدايت کاربران بيشتر به سمت وب سايت خود محتوايي مرتبط با کلمات کليدي و نيز با درج کلمات کليدي در آن فراهم نماييد. تحت اين شرايط موتور جستجو محتواي سايت شما را مورد کاوش قرار ميدهد و ترافيک بيشتري را به سمت وب سايت شما هدايت مينمايد.

فراهم نمودن بک لينک هاي مناسب
ايجاد بک لينک هاي مرتبط در وب سايت هاي ديگر ترافيک بيشتري را به سمت سايت شما هدايت مينمايد و در نتيجه اين عمل سئو وب سايت شما تقويت ميشود. هر چند اين مهم نياز به تعمق و تفکر زيادي دارد.

موارد اشاره شده، کليدي ترين فاکتورهاي جذب ترافيک ميباشند. البته ميباست اين نکته را در نظر داشته باشيم که سئو سايت پروسه اي متداول ميباشد و نياز به صرف زمان و توجه خاص دارد. 

منبع: سرزمين دانلود