راهنمای انتخاب عکس برای وب سایت

گاهي مواقع طراحان و مديران وب سايت ها جهت انتخاب تصاوير خيلي عجله کرده و در نهايت با انتخاب تصاوير نامناسب، فرصتي بزرگ جهت تاثيرگذاري بر مخاطب را از دست مي دهند. در ادامه به نکاتي که در انتخاب عکس مناسب به شما کمک خواهد کرد را ذکر مي کنيم.

انتقال احساسات
هر تصوير مي تواند بار احساسي داشته باشد و کاربر با ديدن آن تصوير، همان احساسات را تجربه نمايد. احساسات نمايش داده شده در يک تصوير قابليت انتقال به کاربر را دارد. براي مثال براي آنکه بخواهيد به کاربر حس شادي را القاء نماييد، مي توانيد از تصاوير جشن و شادي براي انتقال اين حس استفاده نماييد.
انتخاب تصاوير احساسي مي تواند تاثير مثبت و منفي بر روي برند تجاري شما داشته باشد. لذا تصاوير احساسي را مطابق با شخصيت برند خود انتخاب نماييد. در يک طراحي سايت حرفه اي انتقال احساسات درست بسيار مهم مي باشد.

تصاوير مرتبط
انتخاب تصاوير مي بايست مرتبط با کسب و کار شما باشد و بر روي يک موضوع مرتبط تمرکز نماييد. لزومي ندارد که از هر عکسي که خوشتان آمد در وب سايت خود استفاده نماييد.

تاثير گذاري
با انتخاب تصاوير تاثير گذار و مطابق با هدف خود، مي توانيد با کاربران ديالوگ برقرار نماييد و درخواست خود را مطرح کنيد. با يک تصوير مناسب در صفحه تماس با ما مي توانيد آنها را به پر کردن فرم تماس ترغيب نماييد.

کيفيت
استفاده از تصاوير بي کيفيت، نشان دهنده بي کيفيت بودن خدمات شما خواهند بود. لذا حجم تصاوير خود را تا حدي بهينه نماييد که لطمه اي به کيفيت بصري آنها وارد نکند.

ترکيب رنگ
تصاوير اصلي وب سايت خود را مطابق با رنگ بندي طراحي سايت خود انتخاب نماييد. حتي مي توانيد بر روي تصاوير با رنگهاي مختلف، لايه اي کم رنگ از رنگ اصلي سايت خود استفاده نماييد.

نتيجه
در انتخاب تصاوير وسواس زيادي داشته باشيد. به قول معروف يک عکس مي تواند بيانگر صدها جمله باشد. پس کاري کنيم که اين جمله ها به نفع برند ما باشند و نه به ضرر.
التج