چند نکته مهم درباره طراحی وب سایت های اینترنی

در اين مقاله، به بررسي نکات مهمي ميپردازيم که باعث ميشود کاربر به بازديد مجدد از سايت شما ترغيب شود. وب سايت را در اين مقاله، ايستگاه اينترنتي ناميده ايم. چراکه محلي براي توقف کاربر در سايت طراحي شده شماست. اکنون داشتن ايستگاه اينترنتي به رويدادي همه گير تبديل شده است و کم کم هر کاربري دوست دارد در گستره ي جهانگير اينترنت براي خودش گوشه اي داشته باشد اداره ها وسازمان ها که جاي خود دارد هم اکنون بسياري از حوزه ها و معاونت ها در وزاتخانه هاي گوناگون به ايجاد ايستگاه هاي اختصاصي در اينترنت روي آورده اند که رويداد خجسته اي است. طراحي وب سايت

 اما در طراحي ايستگاه ها بايد به نکاتي توجه داشت تا بازديد کاربران مختلف از اين ايستگاه ها، بازديد اول و آخرشان نباشد. طراحان اين ايستگاه ها از برخي کارها بايد حتما خودداري کنند، که برخي از آنها عبارتند از:

1- ناممکن ساختن گشت وگذار در ايستگاه اينترنتي:
بازديد کنندگان از طراحي چيزي نمي دانند و هر گونه پيچ و خم زيادي در ايستگاه اينترنتي آنها را فراري مي دهد. بنابراين به طور مداوم بايد ايستگاه را از اين نظر بهينه سازي کرد که ايستگاهي خوش دست و" آسان گشت" ارايه شود.

2 - بيشتر بودن تبليغات از مطالب:
هيچ کس از پول درآوردن بدش نمي آيد اما اگر تبليغات در ايستگاه اينترنتي بيش از مطالب و محتوا باشد، شست بازديد کنندگان خبردار مي شود و ديگر به سراغ چنين ايستگاهي نمي آيند. بازديد کننده هم که نباشد پس تبليغات، پشيزي نمي ارزد.

3 - کوتاهي در نگهداري ايستگاه:
ايستگاهي که اطلاعاتش بيات و منسوخ باشد يا خطاهايش مزمن باشد براي هيچ بازديد کننده اي گيرايي ندارد. اگر " به هنگام سازي" روزانه ممکن نيست، به طور هفتگي بايد اطلاعات را نوسازي کرد.

4 - سؤال پيچ کردن بازديد کنندگان:
کسب اطلاعات درباره ي بازديد کنندگان ، فکر بسيار خوبي است ؛ اما اگر چنين کاري کلافه کننده باشد،بازديد کننده عطاي ايستگاه را به لقايش مي بخشد.

5- پيشرفته سازي بيش از حد ايستگاه:
استفاده از ابتکاري ترين و تازه ترين فناوري ها در ايستگاه اينترنتي کار بسيار خوبي است ، اما افراط در آن سبب مي شود که براي بازديد کنندگان دردسر ايجاد شود. براي مثال مرورگرشان قفل کند!! يا رايانه بازديد کنندگان از پس بازکردن صفحه ها برنيايد.

6- از کار انداختن مرورگر بازديد کنندگان:
هيچ چيز به اين اندازه بازديد کنندگان را کلافه نمي کند و اين اغلب به علت ضعف برنامه نويسي در طراحي ايستگاه اينترنتي است.

7- استفاده از جلوه هاي صوتي:
در اکثرمواقع گذاشتن جلوه هاي صوتي روي ايستگاه هاي جدي، کار اشتباهي است چون کاربران بسياري در محل کارشان ممکن است به بازديد ايستگاه بروند و پخش ناگهاني يک آهنگ باعث مي شود که ديگران فکر کنند کاربر مربوطه دارد بازي مي کند!!

8 - استفاده افراطي ازتصوير:
تصوير ، باعث کندي باراندازي صفحات مي شود و اگر زياد باشد سبب مي شود ايستگاه به جاي آن که در عرض چند ثانيه پديدار شود ، چند دقيقه اي کاربر را معطل کند. در اين هنگام ممکن است کاربر با استفاده از جستجوگرها به سراغ ايستگاه هاي ديگربرود.

9- محل نگذاشتن به بازديد کنندگان:
اگر کاربري به موضوعي در ايستگاه اينترنتي علاقه مند شد و با دست اندرکاران ايستگاه هم تماس گرفت و پاسخي دريافت نکرد، صد در صد سرخورده مي شود.
منبع: سرزمين دانلود