تاثیر فراوان هاستینگ بر SEO سایت

دامنه ي فرعي:
برخي از ويژگي هاي مثبت فولدر فرعي و دامنه مجزا را در بر گرفته است. بعنوان مثال، مانند فولدر فرعي صلاحيت سايت مادر را به ارث مي برد و مانند دامنه مجزا لينک هاي بازگشت به سايت اصلي را فراهم مي کند.
به لحاظ تکنيکي توسعه بلاگ آسان تر است.
مانند فولدر فرعي از ranking بالا يا سريع برخوردار نمي باشد.
براي بدست آوردن شهرت تنها به لينک هاي برگشتي از ساير سايت ها نياز دارد.

فولدر فرعي:
در اين شرايط بلاگ ها با سايت اصلي بهتر ادغام مي شوند و درنتيجه تاثير مثبتي بر جلب رضايت کاربر دارند (حتي اگر طراحي بلاگ ها کاملاً متفاوت باشد). 
گوگل از همان اولين روزهاي ارسال مطالب، بلاگ را مورد بررسي قرار مي دهد و اين امر در سئو بسيار تاثيرگذار است.
هر بلاگي صلاحيت سايت مادر را به ارث مي برد درنتيجه فوراً مي تواند به برتري قابل توجهي برسد.
لينک هايي که در محتواي بلاگ وجود دارند مي توانند به ساير محتواهاي دامنه کمک کنند؛ بعنوان مثال، صفحات محصول به ranking بالاترين دست مي يابند.

دامنه مجزا:
Ranking رقابتي در اين نوع هاستينگ وجود ندارد و اين امر به کيفيت محتواي بلاگ بستگي دارد.
نياز به محتواسازي و توسعه لينک هاي برگشتي طولاني مدت وجود دارد.
مي توان در کشور ديگري بلاگ ايجاد کرد – بعنوان مثال سايت اصلي در کشور انگلستان و بلاگ آن در کشور آمريکا باشد.
مي توان هويت برند را متمايزتر نمود که در حقيقت بعنوان يک سايت مستقل ديده مي شود و متعاقباً با کاربران خود بطور جداگانه در ارتباط است.
سي ار کو