عوامل تاثیرگذار در بهبود نرخ تبدیل کاربر به مشتری

وب سايت هاي مختلفي در حوزه تجارت الکترونيک وجود دارند که محصولات و خدمات مختلفي را ارائه مي دهند. هدف نهايي اين وب سايت ها مي بايست افزايش نرخ تبديل کاربر به مشتري باشد. نرخ تبديل صرفا انجام عمل خريد توسط کاربر نيست، بلکه هر هدف سودمند ديگري مانند ارائه اطلاعات تماس، عضويت در خبرنامه و ... مي تواند در نهايت به افزايش نرخ تبديل بيانجامد.لذا چگونگي تاثيرگذاري بر روي کاربر و عوامل موثر بر افزايش اين نرخ مي تواند براي طراحان سايت بسيار اهميت داشته باشد.

تايپوگرافي
شايد به نظر آيد که نوشته ها و نوع فونت و اندازه آنها ربطي به نرخ تبديل نداشته و صرفا جنبه زيبايي در سايت دارند. اما چنين نيست. نوشته ها مي توانند به کاربر موادن مهم را گوشزد کرده و با طراحي صحيح آنها را جهت رسيدن به هدف خود راهنمايي کنند. در يک صفحه مي بايست مهمترين عناوين را درشت و در صدر ديگر عناصر قرار داد تا بتوان توجه کاربر را جلب نمود.

انتخاب رنگ – مسئله هميشگي
مطالعات و تحقيقات زيادي در رابطه با تاثيرگذاري رنگ بر احساسات انسان انجام شده و نحوه عملکرد هر رنگ بطور خاص اثبات گشته. به همين منظور مي توان از رنگ هاي مختلف کاربردهاي گوناگون داشته و براي رسيدن به اهداف تجاري خود از آنان استفاده نماييم.

انتخاب تصاوير
در انتخاب تصاوير وسواس داشته باشيد و از استفاده بي رويه آنها بپرهيزيد. در واقع بعضي مواقع انجام ندادن کاري بهتر از انجام دادن آن است. لذا از تصاوير مناسب فقط هنگامي استفاده نماييد که مي خواهيد توجه کاربر را به موضوعي جلب نماييد.

سلسه مراتب بصري
در وب سايت خود تعيين کنيد که چه مواردي از اهميت بيشتري برخوردار است و با توجه به انتخاب رنگ و سايز فونتها و غيره توجه کاربران را با سلسله مراتب هماهنگ با هدف جلب نماييد.
با انجام مطالعات بيشتر در اين حوزه و دقت بر روي مسائل جزيي مي توانيد طراحي وب سايت حرفه اي تري را داشته باشيد تا در نهايت در افزايش نرخ تبديل تاثير گذاشته و به فروش بيشتر محصولات و خدمات شما بيانجامد.
التج