تگ عنوان در سئو

تگ عنوان مهمترین فاکتور برای فرایند بهینه سازی سایت به شمار می آید . بیشرین موتورهای جستجو از Title Tag به عنوان مهمترین رکن برای رتبه بندی و نمایش نتایج در لیست جستجو خود استفاده می کنند. Title Tag در واقع همان چیزی است که کاربران وما در عنوان یک نتیجه از موتور های جستجومشاهده می کنیم.
در انتخاب عنوان صفحه وب title Tag موتور های جستجو هر کدام قوانین مشخصی برای طول عنوان ونمایش آن ها در نتایج خود دارند.برای تعداد کاراکترهای موثر Title tag محدودیت قائل هستند این طور نیست که شما هر چقدرکه می توانید متن در این قسمت قرار دهید معمولا تعداد کاراکتر های استاندارد60 تا 115 کاراکتر است که این تعداد کاراکتر شامل فضای خالی می باشد . مطمئن شویدهر یک از صفحات وب شما دارای یک عنوان منحصر به فرد که در مجموع وب سایت شما تکراری نباشدهر صفحه باید کاراکتر و تگ منحصر به فرد خود را داشته باشد.کلید واژه ها خود را در ابتدای تگ عنوان قرار دهید با این روش موتور جستجو میتواند کلید واژه ها و عنوان را از هم تشخیص دهد.
عنوانی که انتخاب کردید با محتوای وب سایت شما تناسب داشته باشد.هیچ گاه با زبان بازاریابی در عنوان صفحات وب سایت خود صحبت نکنید.برای مثال وب سایت شما راجع به فناوری اطلاعات است از عنوان مرتبط استفاده کنید. تصور کنید در انجمن فناوری اطلاعات ایران یک عنوان به شکل بهترین پوشاک بچه وجود داشته باشد این موضوع ارتباطی به محتوای وب سایت ندارد و باعث بی ارزش شدن مطلب شما می شود

چگونه تگ عنوان یک وب سایت ببینیم؟
برای پیدا کردن محل قرارگیری تگ عنوان کافیست از طریق مرورگراینترنتی خود قسمت source صفحه وب مشاهده کنیم تگ عنوان داخل تگ دیگری به نام<head> در html نمایش داده می شود.