4 راهکار طراحی وب سایت برای جلب اعتماد کاربر

کاربران با مشاهده يک وب سايت، به سرعت و بر اساس ظاهر يک وب سايت است که تصميم به ماندن و يا رفتن به يک وب سايت ديگر مي گيرند. طراحي سايت اصولي ميتواند به شما حس اعتماد را القا نمايد، چيزي که در وب و ارتباط گيري هاي بدون روابط فيزيکي، نياز مسلم هر فعاليتي در اين چارچوب است. احتمالاً اگر از سيستم هاي آمارگيري پيشرفته در وب سايت خود استفاده کرده باشيد و اصول جلب اعتماد را در طراحي سايت خود رعايت نکرده باشيد، متوجه شده ايد که بيشتر کاربرانتان، بيش از يک صفحه از وب سايت شما را بازديد نکرده اند و حتي بيشتر از چند ثانيه در وب سايت شما به فعاليت نپرداخته اند.

تحقيقات نشان داده اند که طي يک ثانيه اول مشاهده يک وب سايت، حتي قبل از خواندن يک کلمه از محتوا، نظر ما در خصوص کيفيت و قابل اعتماد بودن يک مطلب در ذهنمان شکل مي گيرد. بازديد هاي بسيار کوتاه مدت از يک وب سايت، در حقيقت نمايانگر اين موضوع است که طراحي وب سايت شما نتوانسته مخاطب را اغنا کند تا اعتماد او را جلب نمايد. امروز ميخواهيم راهکارهايي را با هم بررسي نماييم که با رعايت آن بتوان بيشترين جلب اعتماد کاربر در برخورد با وب سايت شما را کسب نماييم.
1- به وعده هاي خود در طراحي سايت عمل کنيد!
خب شايد اين ساده ترين راه براي يک طراحي سايت و جلب اعتماد کاربرانتان باشد. يک کاربر از شما چه ميخواهد؟! اگر قرار است سايت شما تا 5 روز ديگر آماده شود، خب پس بايد طراحي سايت شما تا آن زمان تمام شود و آنچه که به کاربرانتان قول داده ايد را بتواند مشاهده کند. هميشه سعي کنيد به قول هايي که به کاربرانتان ميدهيد عمل کنيد، در خصوص ارائه يک مطلب يا امکانات جديد در سايت، يا ارسال خبرنامه و بسياري از موارد ديگر که هم به طراحي سايت شما ارتباط دارد و هم در به روز رساني هاي آينده محتوايي سايتتان.

مثلاً يکي از نقاط برجسته کسب اعتماد از کاربر اين است که زماني که قرار است خبرنامه اي را براي کاربرانتان ارسال کنيد، هيچ گاه پيام هاي تبليغاتي خود را در آن نگنجانيد و آن چيزي را به کاربر ارائه کنيد که براي آن در سيستم خبرنامه شما عضو شده است.

2- رعايت اصول سازگاري در طراحي سايت
سازگاري در حقيقت روش ارائه مطالب مطابق با نسخه هاي قبلي و يا سايت هاي مشابه است که توان يادگيري و يا دوباره يادگيري کمتري از کاربر بخواهد. اين به چه معناست ؟! زماني که يک کاربر با وب سايت قديمي شما رابطه برقرار کرده، تغيير واسط کاربري به يک رابط کاربري متفاوت، در حقيقت ذهنيت کاربر و استفاده کاربر از سايت شما را با مشکل روبرو ميکند.

بهترين روش طراحي سايت اين است که ما بدانيم اولاً کاربران ما چگونه احساس راحتي بيشتري ميکنند که نياز کمتري به آموزش در زمان استفاده را داشته باشند و ثانياً تغييرات مورد نظر را به آهستگي و در طي يک بازه زماني طولاني مدت در نظر بگيريم تا کاربر بتواند آرام آرام با تغييرات انس بگيرد و يکدفعه دچار سردرگمي در ساختار جديد سايتتان نشود.

اين نکته را بايد در نسخه هاي مجزا و يا بازخوردي متفاوت وب سايت خود نيز در نظر بگيريد و سازگاري را رعايت نماييد. به طور مثال طراحي سايت مجزا و يا رسپانسيو براي ديگر گجت ها و نمايش گرهاي کوچک بايد داراي عناصر و کارکردي شبيه به وب سايت اصلي باشد.

3- طراحي وب سايت تميز باشد!
در اينجا منظور از تميز بودن اين است که شلوغ و پر رنگ و حاشيه نباشد! اگر به دنبال جلب اعتماد بيشتر کاربران سايت خود هستيد، سعي کنيد تا رعايت اصولي مانند ايجاد فضاي خالي در وب سايت، رعايت ترکيب بندي و رنگ بندي متناسب با متون و قابل خوانا بودن محتواي ارائه شده به کاربر را هميشه در نظر داشته باشيد.
هيچ گاه کاربرد را فداي زيبايي ظاهري نکنيد! ممکن است زمينه کمي با کنتراست پايين تر و نزديک تر به رنگ متن شما به ظاهر زيبا تر بيايد ولي تا به حال اين حالت را با زماني که تفاوت رنگ زمينه و متن به صورت فاحشي با يکديگر متفاوت است مقايسه کرده ايد ؟! قطعاً کاربران ميتوانند از تظاد بيشتر رنگ سياه متن و سفيد زمينه احساس راحتي بيشتري نمايند اين در حالي است که در برخي از وب سايت ها، اين موضوع فداي زيبايي ظاهري ( سليقه اي ) يک طراح وب سايت مي گردد.
4- زمينه هاي يکسان در طراحي سايت داشته باشيد.
زمينه يکسان اينجا به معناي چارچوب و قالب يکسان در طول وب سايت خود است. اگر يک کاربر در صفحه اي محتوايي را مشاهده مينمايد، توقع دارد با عبور به يک صفحه ديگر طي همان قالب قبلي محتواي جديد را مشاهده کند. اين چه زماني براي شما اهميت بيشتري پيدا ميکند ؟! فرض کنيد يک کاربر قرار است يک بليط از سايت شما خريداري کند، در صورتي که صفحه معرفي محصول با خريد محصول و فرآيند هاي فروش داراي تفاوت هاي زيادي باشد، اعتماد کاربر به وب سايت رو به کاهش ميرود و احتمال نهايي نشدن يک خريد به همان اندازه کاهش پيدا ميکند.

حال اين موضوع را ميتوان در بستر سايت هاي محتوايي نيز مثال زد. شما هميشه بايد در نظر داشته باشيد که طراحي وب سايت شما به گونه اي نباشد که مخاطب براي مرور در صفحات شما همواره با يک چينش و ظاهري متفاوت روبرو شود. اين در طراحي يک مثال است که ميگويند يک صندلي در يک اتاق، يک اتاق در يک خانه، يک خانه در يک محله و يک محله در يک شهر معنا پيدا ميکند. اين به اين معنا است که بايد اصول و تناسب هميشه در طراحي از يک قاعده مشخصي پيروي کند و ساختار شکني هاي غير متعارف باعث سردرگمي مخاطب خواهد شد.