اهمیت محتوا و ساختار سایت در سئو

سئو به طور کلي به دو دسته اقدامات تقسيم مي گردد: کارهاي داخل سايت و کارهاي خارج از سايت

اغلب افراد دخيل در سئو فعاليت خود را بر کارهاي خارج از سايت و گرفتن لينک متمرکز مي کنند و از اهميت کارهايي که بايد روي خود سايت انجام شود غافل مي مانند. کارهايي که روي سايت انجام مي شود در نهايت چيزي است که کاربر را مجاب به انجام کاري مي کند. از ديد مديران سايتها اين فاکتور بسيار مهم است.

سئو در سايت
برخي از اقدامات مهم در پروسه سئو در سايت عبارتند از: انتخاب دومين و هاستينگ، انتخاب يا تهيه سيستم مديريت سايت، تدوين ساختار درست براي در دسترس قرار دادن همه صفحات سايت، سبک و بهينه کردن کدهاي صفحات، توجه به عنوان صفحات و تيترها در متن، ايجاد ارتباط مناسب بين صفحات مختلف سايت، نام گذاري درست فايلها، فولدرها و تصاوير، بهينه کردن حجم تصاوير و قرار دادن متنهاي راهنما رو و کنار عکسها (ALT & Caption)، در دسترس قراردادن خروجي هاي سايت مانند آر.اس.اس، بخش بندي مناسب متنها، بروز رساني آرام و منظم سايت و …

در همين پروسه نيز عده اي پا را از حد طبيعي فراتر مي گذارند و متنهايي زشت و بي ريخت در سايتها قرار مي دهند. به عنوان مثال استفاده بيش از حد از تگ هاي B و H، پر کردن متن از لينک، عنوان صفحات طولاني و يکسان، پر کردن حاشيه ها و پايين صفحات از لينکها، اضافه کردن چندده مطلب در يک روز و رها کردن سايت تا مدتها، استفاده از تصاوير حجيم و بزرگ، استفاده مفرط از Title , ALT در توضيحات مرتبط با عکس و لينک و …

متن و کل سايت بايد طبيعي به نظر برسد يعني اگر فردي در يک گفتگوي رسمي به معرفي فعاليتش مي پردازد و کلمات مهم موجود در کسب و کار خود را 5 بار به کار مي برد؛ همين شخص مي تواند کلمات مهم را به همان اندازه در متنهاي سايت خود تکرار نمايد و يا کمي بيشتر. مسلم است که تکرار بيش از حد کلماتي خاصي متنهاي وي و حتي گفتار وي را تصنعي مي کند و از تاثير کلامش مي کاهد.

متنهاي سايت بايد ابتدا براي مجاب کردن خوانندگان آن نوشته شوند و سپس براي گوگل.