طراحی سایتی که نیازها و انتظارات کاربران را برآورده سازد

اينکه فقط يک سايت طراحي نماييم کافي نيست و در طراحي سايت مي بايست نيازها و انتظارات کاربران خود را برآورده نماييم. برآورده نمودن انتظارات کاربران در وب سايت باعث موفقيت وب سايت خواهد شد که اين کار را در مرحله اول مي بايست از طريق شناخت کاربران و در مرحله بعدي از طريق برنامه ريزي براي رفع نيازمندي هاي آنان انجام داد.

براي شروع طراحي يک وب سايت مناسب براي مخاطبان خود بايد ثبات و استحکام حيطه کاري خود را مشخص و حفظ نماييد. به اين معني که محدوده بازديدکنندگان وب سايت خود را تعيين نماييد. با رعايت ثبات کاري، وب سايت شما داراي ويژگي يکنواختي و منطق خواهد بود. توجه داشته باشيد که طراحي وب سايت متناقض فشار زيادي به کاربر وارد کرده و اين امر موجب کاهش تدريجي نرخ کاربران شما خواهد شد. شايان ذکر است که رعايت اصول منطق و ثبات به معني ارائه کردن مطالب تکراري و کسل کننده نيست. بلکه کليد موفقيت شما در برقراري تعادل بين ثبات و ابتکار است.

اهميت رعايت ثبات در طراحي وب سايت :
طراحي موفق سايت، نقشه راه شما را به خوبي در ذهن مخاطب تان ترسيم مي کند. اگر به خوبي ثبات را در طراحي خود رعايت نماييد، رابط کاربري شما براي مخاطبانتان قابل پيش بيني خواهد بود و اين نکته شما را به موفقيت نزديک مي کند. چرا که به اين ترتيب کاربر بدون نياز به مسيريابي هاي پيچيده، به راحتي قادر به تعقيب وب سايت شما خواهد بود و تبديل به مخاطب مانا مي شود.
هميشه به اين نکته توجه داشته باشيد که مخاطبان وب سايت شما در واقع بازديدکنندگان تمامي وب سايت ها هستند و با انجام وب گردي مکرر قادر به مقايسه وب سايت ها و تشخيص وب سايت حرفه اي و غير حرفه اي خواهند بود. ثبات به اين معني است که تمام مولفه هاي فعال در طراحي وب سايت با انسجام و نظم خاصي در کنار يکديگر به صورت موثر کار کنند.

قانون کاهش سورپرايز ...!!
اگر در مورد چارچوب کاري خود به تصميم قطعي دست نيافته ايد، قانون "کاهش سورپرايز" را رعايت نماييد! به اين معني که ويژگي هاي کليدي نبايد با استاندارتان تفاوت چنداني داشته باشد. در واقع قوانين طراحي وب سايت از استانداردها مستثني نيستند. ويدئوها، تصاوير، کليدها و برچسب هايي که در وب سايت استفاده مي کنيد نبايد باعث ايجاد سردرگمي در کاربر شوند. هميشه طراحي وب سايت خود را از چشم يک مخاطب ارزيابي نماييد.
منبع: دارکوب