تگ عنوان در سئو

تگ عنوان مهمترين فاکتور براي فرايند بهينه سازي سايت به شمار مي آيد . بيشرين موتورهاي جستجو از Title Tag به عنوان مهمترين رکن براي رتبه بندي و نمايش نتايج در ليست جستجو خود استفاده مي کنند. Title Tag در واقع همان چيزي است که کاربران وما در عنوان يک نتيجه از موتور هاي جستجومشاهده مي کنيم.
در انتخاب عنوان صفحه وب title Tag موتور هاي جستجو هر کدام قوانين مشخصي براي طول عنوان ونمايش آن ها در نتايج خود دارند.براي تعداد کاراکترهاي موثر Title tag محدوديت قائل هستند اين طور نيست که شما هر چقدرکه مي توانيد متن در اين قسمت قرار دهيد معمولا تعداد کاراکتر هاي استاندارد60 تا 115 کاراکتر است که اين تعداد کاراکتر شامل فضاي خالي مي باشد . مطمئن شويدهر يک از صفحات وب شما داراي يک عنوان منحصر به فرد که در مجموع وب سايت شما تکراري نباشدهر صفحه بايد کاراکتر و تگ منحصر به فرد خود را داشته باشد.کليد واژه ها خود را در ابتداي تگ عنوان قرار دهيد با اين روش موتور جستجو ميتواند کليد واژه ها و عنوان را از هم تشخيص دهد.
عنواني که انتخاب کرديد با محتواي وب سايت شما تناسب داشته باشد.هيچ گاه با زبان بازاريابي در عنوان صفحات وب سايت خود صحبت نکنيد.براي مثال وب سايت شما راجع به فناوري اطلاعات است از عنوان مرتبط استفاده کنيد. تصور کنيد در انجمن فناوري اطلاعات ايران يک عنوان به شکل بهترين پوشاک بچه وجود داشته باشد اين موضوع ارتباطي به محتواي وب سايت ندارد و باعث بي ارزش شدن مطلب شما مي شود

چگونه تگ عنوان يک وب سايت ببينيم؟
براي پيدا کردن محل قرارگيري تگ عنوان کافيست از طريق مرورگراينترنتي خود قسمت source صفحه وب مشاهده کنيم تگ عنوان داخل تگ ديگري به نام<head> در html نمايش داده مي شود.