آموزش نوشتن فارسی در HTML

يکي از مشکلاتي که طراحان سايت در HTML با آن مواجه هستند نوشت جملات فارسي در کد هاي HTML ميباشد. در ادامه مطلب روش فارسي نويسي در کد هاي HTML را آموزش خواهيم داد. طراحي سايت

ابتدا کد <"meta charset="utf-8> را در بين تگ <head></head> قرار مي‌دهيم. اين کار باعث مي‌شود تا حروف فارسي ديده شوند و انکودينگ صفحه به صورت کامل و صحيح انجام شود.

نوشتن کد meta charset
نکته بسيار مهمي که در هنگام نوشتن فارسي يا عربي دقت داشته باشيد که حتما کد <"meta charset="utf-8> را در بين تگ <head></head> قرار دهيد. در غير اين صورت حروف شما به صورت ناخوانا و به هم ريخته نمايش داده مي‌شوند.

راست به چپ کردن جهت متن:
براي نوشتن فارسي در اچ تي ام ال بايد به صفحه بگوييد که قصد اين کار را داريد. يکي از خصيصه هايي که از آن براي اين کار استفاده مي‌شود direction است. با کمک اين المان شما مي‌توانيد المان‌هاي خود را از راست به چپ يا از چپ به راست مرتب کنيد.


مرحله اول: ابتدا تگ <p> يا تگ دلخواه را باز مي‌کنيم. در اين مثال ما تگ <p> را انتخاب کرده‌ايم.
<p>

مرحله دوم: مشخصه استايل style را به تگ <p> اضافه مي‌کنيم و بلافاصله بعد از آن " "= قرار مي‌دهيم.
<p style = " ">

مرحله سوم: در اين مرحله بين دو " " استايل مورد نظر = direction را انتخاب مي‌کنيم. روبروي direction کلمه rtl براي نوشتن از راست به چپ (فارسي و عربي) و ltr (انگليسي و ...) براي نوشتن از چپ به راست را درج مي‌کنيم.
<p style = "direction: rtl">

مرحله پاياني: تگ <p> را مي‌بنديم.
<p style= "direction: rtl">متن از راست به چپ نوشته مي شود</p>

نکته: شما همچنين مي‌توانيد بدون نوشتن مشخصه Style کلمه dir را به صورت مستقيم هم در کنار نام المان بنويسيد. اين موضوع در تمامي مرورگرها قابل استفاده است. فقط دقت کنيد که بعد از کلمه dir، علامت مساوي و دابل کوتيشن (""=) قرار دارد. اين در حالي است که شيوه نوشتن استايل متفاوت است.
<p dir = "rtl" >متن از راست به چپ نوشته مي شود</p>

منبع: سرزمين دانلود