خدمات پاک سئو چیست؟

چندي قبل در نشست خبري مسابقه سئو، مهدي رودکي مدير سايت ايران سئو از عبارات «خدمات پاک سئو» و چند عبارت تازه ديگر نام برد.
در گفت‌وگويي کوتاه با وي خواستيم جزئيات بيشتري در خصوص اين عبارات ارائه دهد که در ادامه مي‌خوانيد.

آقاي رودکي اصولا "خدمات پاک سئو" چيست؟
براي فهم بهتر اين عبارت ابتدا نياز است که خود سئو را بشناسيم. سئو، فرايند آوردن بيننده به سايت از نتايج موتور جست‌وجو است. حال اگر آوردن بيننده از روش‌هاي قانوني و اخلاقي بدست آيد، اين خدمت پاک است. راهکارهاي قانوني و اخلاقي، رضايت مديران سايت‌ها و ماندگاري رتبه‌ها را در پي دارد، به توليد محتوا و ارتباط بين سايت‌ها کمک مي‌کند و از همه مهم‌تر درآمد مالي را بين سايت‌ها توزيع مي‌کند.

يک شرکت ارايه دهنده خدمات پاک سئو، در واقع چه مي‌کند؟
شرکتي که خدمات سئوي پاک ارائه مي‌دهد بايد کسب و کار مشتري را خوب بشناسد، به خوبي سايت مشتري و رقبا را ارزيابي کند، اعتبار سايت مشتري را در حوزه کسب و کارش افزايش دهد، محتواي سايت مشتري را گيرا و جذاب نمايد و دسترسي به همين محتوا را ساده کند، در سايت مشتري و سايت‌هاي تخصصي مرتبط به نفع مشتري محتوا انتشار دهد، پيوندهاي ماندگار از سايت‌هاي مرتبط با سايت مشتري بگيرد، حضور مشتري در نتايج جست‌وجو را با بسته‌اي از کلمات فراهم کند و نه تنها با يک عبارت خاص. کيفيت حضور در نتايج را بهبود بخشد و ميزان کليک خوردن در نتايج جست‌وجو را افزايش دهد و آن را در سطح مناسب حفظ کند و بالاخره اينکه آمار ديد و بازديد از سايت مشتري را تجزيه و تحليل کند و متناسب با نتايج اين تحليل‌ها در برنامه کاري سئو تغيير اعمال کند.

در حال حاضر شرکت‌هاي زيادي خدمات سئو ارائه مي‌دهند؛ آيا از ديدگاه شما سئوي پاک در ايران ارائه مي‌شود؟
به نظر مي‌رسد گاه افراد و شرکت‌هايي که ادعاي سئو دارند، يک پيوندده يا پيونده ساده بيشتر نيستند. آنها چند سايت دارند و از همين سايت‌ها به سايت مشتريان خود لينک مي‌دهند. همين و همين. قرارداد به اصطلاح سئو که با مشتري تمام شود اين لينک‌ها برداشته مي‌شود و لينک به سايت‌هاي ديگر قرار داده مي‌شود. نتيجه آن مي‌شود که در پايان قرارداد، به سرعت رتبه‌هاي سايت مشتري افت مي‌کند. در چنين حالتي مشتري براي حفظ رتبه‌ها مجبور به پرداخت باج است. اين کار مصداق بارز خريد و فروش لينک است و از ديدگاه گوگل جرم محسوب مي‌شود.

چگونه مي‌توان شرکت لينک ده را شناخت؟
دو راهکار کليدي براي شناسايي و مجبور به تغيير رويه دادن شرکت‌هاي پيوندده وجود دارد:
يک - هر شرکت مدعي سئو بايد براي سايت مشتري خود حداقل با سه عبارت متفاوت رتبه مناسب کسب کند.
دو - آنها بايد نشان دهند که از سايت‌هاي ديگر که هيچ کنترلي روي محتوايشان ندارند براي سايت مشتري لينک گرفته‌اند.
چون پيوندده‌ها تعداد سايت مشخصي براي لينک دادن دارند، نمي‌توانند براي همه عبارت‌هاي متفاوت فقط بر لينکهاي شرکت خود اتکا کنند. در واقع اگر تنها به سايت‌هايي که دارند اتکا کنند با هيچ عبارتي نخواهند توانست رتبه‌اي کسب نمايند زيرا اعتبار پيوندها ميان چندين پيوند توزيع مي شود و کاهش مي‌يابد. بنابراين آنها مجبور مي‌شوند با سايت‌هاي ديگر ارتباط بگيرند که ممکن است در اين کار موفق نباشند. معتقدم اگر اين دو مورد به خوبي از سوي نيازمندان خدمات سئو بررسي شود حتما فعاليت اين شرکت‌هاي پيوندده محدود خواهد شد و يا مجبور به تغيير رويه خواهند شد.

به هر حال لينک در سئو نقش دارد؛ تکليف لينک چه مي شود؟
در مقابل شرکتهاي پيوندده، شرکتهاي پيوندگير قرار دارند که با ارايه محتوايي حرفه اي و مناسب و شکل دهي ارتباطات کاري بلندمدت با ديگر سايتها، به نفع خود و مشتريانشان پيوند مي گيرند. تفاوت "دادن" و "گرفتن" براي همه ملموس است. دادن پيوند، ساده است زيرا براي دادن لينک تنها بايد خودمان را متقاعد کنيم اما گرفتن پيوند، سخت است زيرا بايد ديگران را متقاعد کنيم. از همين روست که پيوندگيري کاري مهم در "سئوي پاک" است.

چرا خدمات پاک سئو مهم است و اثر آن چيست؟
حضور پررنگ شرکتهاي ارايه دهنده خدمات پاک سئو، فرصت شغلي مي آفريد و درآمد را ميان سايتها توزيع مي کند. وقتي شرکتي متعهد به انتشار محتوا به نفع مشتري است بايد با سايتهاي خبري و تخصصي حوزه کاري مشتري ارتباط بگيرد و قرارداد همکاري با آنها منعقد نمايد. حتما افرادي را استخدام کند که کارشان تاليف و تدوين محتواي ساده و تخصصي است. اين قبيل کارها به توليد محتواي دست اول و نو مي انجامد و سايتهاي منتشر دهنده محتوا را منتفع مي سازد. سئوي پاک رضايت متشري را به همراه دارد.