بهينه سازي عنوان صفحات وب سايت ( Title Optimization )

يکي از مهم ترين بخش هاي يک صفحه عنوان آن صفحه مي باشد , چرا که اولين قسمتي از يک صفحه وب است که هم موتورهاي جستجوگر و هم کاربران به آن توجه مي کنند و هم چنين آنرا به عنوان يک تيتر اصلي که محتويات داخلي صفحه بر اساس آن مي باشد در نظر مي گيرند.
( شايد با اين مقدمه ساده به اهميت عنوان يک صفحه پي برده باشيد )
نکته مهمتر آن که , يکي از عناصر اصلي يک صفحه وب سايت که موتورهاي جستجوگري هم چون گوگل و ياهو از آن براي موقعيت يابي صفحات استفاده مي کنند , عنوان يک صفحه مي باشد و بايستي به شکل مطلوبي با تعداد كمي از كلمات و يا اصطلاحات کليدي بهينه سازي شود. تعداد دقيق كلمات كليدي و موقعيتشان در عنوان بستگي به فاكتورهاي بهينه سازي موتورهاي جستجوگر دارد ( پس براي اين که بتوانيد يک عنوان بهينه براي صفحه وبتان در نظر بگيريد و موقعيت بالاتري را در موتورهاي جستجو به دست آوريد , حتما با يک متخصص بهينه سازي مشاوره نماييد.

به عنوان يک قاعده عمومي به دست آوردن موقعيتي بالاتر در نتايج جستجو با کلمات کليدي کمتر بهتر از آن است که موقعيتي متوسط با بازه کلمات کليدي بيشتري را بدست آوريم , يعني آن که تمرکزمان را بيشتر متوجه کلمات کليدي اصلي صفحه و يا وب سايتمان بکنيم . ( براي تجزيه و تحليل کلمات کليدي وب سايتتان مي توانيد با ما مشاوره کنيد , چرا که همانطور که قبل هم گفته شد تمرکز بر روي کلمات کليدي مهمتر ( اگر چه کم هم باشد ) نتايج بهتري را در پيش خواهيد داشت )

تا بدين جا به اهميت عنوان و آشنايي با چي و چگونه پر کردن عنوان پي برديم , اما تمام اين مواردي که در بالا بيان شد , فقط در ارتباط با موتورهاي جستجو بود , در صورتي که کس ديگري مهمتر از موتور جستجو با عنوان برخورد دارد و آن هم کسي نيست جز کاربران يا بازديدکننده هاي وب سايت شما.

بازديدکنندگان در بر خورد با عنوان
مانند تمام جنبه هاي طراحي وب سايت هيچ گاه نيازهاي بازديدكنندگانتان رافراموش نكنيد. بعضي از كلمات كليدي به تنهايي قابل استفاده در عنوان صفحه به منظور توصيف را ندارند و بازديدکنندگان در برخورد با آنها مطلب خاصي را دريافت نمي کنند. آنچه كه شما در عنوان قرار مي دهيد , همان متن هاي جستجويي هستند که شما در هنگام جستجو در موتورهاي جستجوگر به عنوان کلمات جستجو وارد مي کنيد, يعني بازديدکنندگان پس از جستجو , به اولين چيزي که در نتايج جستجو دقت مي کند , عنوان آن نتيجه جستجو مي باشد ( چرا که موتورهاي جستجوگر هم از عنوان به عنوان يک فاکتور موقعيت يابي استفاده مي کنند ) . اگر آن عنوان بازديدكنندگان را جذب نكند , آنها بر روي نتايج ديگري ( و به احتمال زياد وب سايتهاي رقبايتان )کليک خواهند كرد.
اين دقيقاً همان علتي است كه عنوان اين صفحه " آموزش بهينه سازي موتورجستجو و بهينه سازي عنوان " است و دقيقاً " بهينه سازي عنوان " نيست. چرا که در مورد اول ( آموزش بهينه سازي موتورجستجو و بهينه سازي عنوان ) به يك بازديدكننده بالقوه مي گويد كه اين صفحه بخشي از يك آموزش بهينه سازي موتورجستجو است و ولي در مورد دوم ( بهينه سازي عنوان ) آن مطلب را نمي رساند.