از رنگ ها فقط برای زیبایی ظاهر وب سایت یا وب اپلیکیشن خود استفاده نکنید

در حالي که رنگ ها عنصري بسيار موثر در زيبايي بخشيدن به واسط کاربري (UI : User Interface) هر سايت يا اپليکيشني هستند ، مخصوصا زماني که بر اساس مفاهيم و تئوري بهترين شيوه هاي انتخاب رنگ مناسب استفاده شوند ، نبايد تنها به همين منظور آن ها را به کار گرفت بلکه مي توانيم تجربه کاربري سايت براي مخاطبان آن را نيز بسيار بهبود بخشيم . همان طور که در بخش ها و مثال هاي اين مقاله گفته شد ، يک طراح سايت حرفه اي با داشتن اطلاعاتي کلي درباره مفاهيم و تئوري رنگ ها و دانستن قشر مخاطبين سايتي که طراحي مي کند ، مي تواند با استفاده از رنگ بندي مناسب سايت براي کاربرانش تجربه کاربري فوق العاده اي فراهم کند که وقتي بازديد کننده اي وارد سايت شد تنها با ديدن رنگ هاي به کار رفته براي آيتم هاي مختلف صفحه به راحتي بتواند کاربري سايت تشخيص دهد و به سرعت محتواي مطلوبش را پيدا کند .
در کلام آخر اين نکات را فراموش نکنيد و درباره انتخاب و به کار گيري رنگ ها در طراحي سايت هوشمندانه عمل کنيد ، چرا که رنگ ها خيلي بيشتر از اين ها بايد مورد توجه و کاربري در حرفه طراحي قرار گيرند و تجربه کاربري يک وب سايت را به کلي بهبود بخشند .
وب نوش