مشکلاتی که دکمه نامرئی در طراحی سایت ایجاد میکند چیست؟

- دکمه نامرئی علاوه بر زیبایی و نکات مثبتش یک سری موارد منفی در سایت نیز دارد.

- در برخی موارد دکمه های نامرئی ممکن است خیلی شبیه به زمینه شوند و کاربر را گیج کنند.همه ی کاربران درباره ی این نوع از طراحی مطلع نیستند و ممکن است برای تشخیص اینگونه دکمه ها و چگونگی استفاده از آن دچار مشکل شوند.
- دکمه های نامرئی را باید درجایگاه و اندازه مناسب قرار داد. به خاطر داشته باشید مکانی را برای آن در نظر بگیرید که هم دید خوبی داشته باشد و هم بر روی نکته کلیدی تصویر شما قرارنگرفته باشد.
- دکمه های نامرئی گاه جذابیت بیشتری نسبت به تصویر دارند و همین امر موجب نادیده ماندن بخش های مهمی از تصاویر شما میشود.
- برخی از متن ها و عباراتی که بعنوان متن دکمه انتخاب میشوند بسیار پیچیده هستند. متنی که در این دکمه استفاده می شود باید واضح و قابل درک باشد.
- قبل ازاینکه شهرت و زیبایی این دکمه ها را در نظر بگیرید، مطمئن شوید که این دکمه در طراحی سایت شما کاربرد داشته و همخوانی لازم با سایر المان های سایت را دارد.
سی ار کو 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ