رابطه رنگ ها و احساس در وب سایت

رنگ هاي گرم شامل رنگ زرد ، قرمز و نارنجي هستند . اين رنگ ها رنگ هاي تاکيد کننده نام دارند زماني که بخواهيم موضوعي در نظر کاربر بيشتر جلوه کتد از اين رنگ ها استفاده مي کنيم. رنگ هاي گرم حس راحتي به کاربر مي دهد و باعث فعال شدن عکس العمل هاي مغزي مي شود و به کاربر حس هيجان ، عشق ، و در بعضي موارد عصبانيت را منتقل مي کند. همچنين استفاده از طيف رنگي گرم باعث کوچکتر شدن فضاي موجود ميشود.

رنگ هاي سرد شامل رنگ سبز ، آبي و بنفش هستند.
رنگ هاي سرد حس امنيت و آرامش را به کاربر مي دهند اين رنگ ها بر خلاف رنگ هاي گرم باعث بزرگتر ديده شدن فضا ميشوند. ايراد اين رنگ ها در اين است که فضا را سرد تر از آنچه هست نشان مي دهند پس براي حل اين مشکل بايد اين رنک ها را همراه رنگ هاي خنثي (سفيد ، مشکي) استفاده کنيم.

رنگ بندي در سايت
رنگ قرمز: رنگ تاکيد است. طيف رنگي قرمز به کاربر حس عشق ، قدرت و رشد و نمو را مي دهد
رنگ سبز: يکي از آرامبخش ترين رنگ ها است. سبز روشن (با مقداري زرد) شادي آور و نوراني است. سبز تيره حس ثبات و امنيت را القا مي کند. اين رنگ بيشتر مارا ياد ثروت و اسکناس مي اندازد.
رنگ آبي: رنگ صلح و امنيت است. آبي به دليل اينکه حس دوستي را القا مي کند به عنوان رنگ برخي شکه هاي اجتماعي مانند (فيسبوک و توييتر) انتخاب شده است. افزايش رتبه سايت
رنگ زرد: رنگ زرد شادي آور است اين رنگ انرژي زائي و تشويق در ارتباط را لقا مي کند.
رنگ سياه و سفيد: اين رنگ ها خالص ترين شکل رنگ هستند . هر يک معناي سادگي و اداري بودن را مي رسانند.
سي ار کو