رابطه رنگ ها و احساس در وب سایت

رنگ های گرم شامل رنگ زرد ، قرمز و نارنجی هستند . این رنگ ها رنگ های تاکید کننده نام دارند زمانی که بخواهیم موضوعی در نظر کاربر بیشتر جلوه کتد از این رنگ ها استفاده می کنیم. رنگ های گرم حس راحتی به کاربر می دهد و باعث فعال شدن عکس العمل های مغزی می شود و به کاربر حس هیجان ، عشق ، و در بعضی موارد عصبانیت را منتقل می کند. همچنین استفاده از طیف رنگی گرم باعث کوچکتر شدن فضای موجود میشود.

رنگ های سرد شامل رنگ سبز ، آبی و بنفش هستند.
رنگ های سرد حس امنیت و آرامش را به کاربر می دهند این رنگ ها بر خلاف رنگ های گرم باعث بزرگتر دیده شدن فضا میشوند. ایراد این رنگ ها در این است که فضا را سرد تر از آنچه هست نشان می دهند پس برای حل این مشکل باید این رنک ها را همراه رنگ های خنثی (سفید ، مشکی) استفاده کنیم.

رنگ بندی در سایت
رنگ قرمز: رنگ تاکید است. طیف رنگی قرمز به کاربر حس عشق ، قدرت و رشد و نمو را می دهد
رنگ سبز: یکی از آرامبخش ترین رنگ ها است. سبز روشن (با مقداری زرد) شادی آور و نورانی است. سبز تیره حس ثبات و امنیت را القا می کند. این رنگ بیشتر مارا یاد ثروت و اسکناس می اندازد.
رنگ آبی: رنگ صلح و امنیت است. آبی به دلیل اینکه حس دوستی را القا می کند به عنوان رنگ برخی شکه های اجتماعی مانند (فیسبوک و توییتر) انتخاب شده است. افزایش رتبه سایت
رنگ زرد: رنگ زرد شادی آور است این رنگ انرژی زائی و تشویق در ارتباط را لقا می کند.
رنگ سیاه و سفید: این رنگ ها خالص ترین شکل رنگ هستند . هر یک معنای سادگی و اداری بودن را می رسانند.
سی ار کو 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ