انتخاب كردن نام شركت و يک نام دامنه (Domain )

شما ممكن است فكركنيد نام شركت من با بهينه سازي موتورجستجو چه ارتباطي مي تواند داشته باشد ؟
‌اگر شما در ابتدا نام درستي براي شركت و نام دامنه انتخاب كرده باشيد ، در واقع گام بلندي دركل مرحله بهينه سازي برداشته ايد و کار را خيلي آسانتر خواهيد کرد. همانطوركه شما بعداً پي خواهيد برد , لينكهاي وارده ( External Links) به يك وب سايت خيلي مهم هستند , چنانچه که براي دست يابي به يک رتبه ( Rank) بالا در نتايج جستجو اين امر کاملا ضروري است. متن مرتبط با آن لينكها ( به نام متن پيوندي يا Anchor Text) يكي ازمهمترين فاكتورهاي بهينه سازي موتور جستجو است كه در زمان بهينه كردن يك سايت تصحيح ميشود.

متن زير (سرويس هاي بهينه سازي موتورجستجوي IRSEO ) يک متن پيوندي (Anchor Text ) لينك براي صفحه اصلي اين سايت است ( اين لينك , لينک copyright سايت مي باشد.)

< a href=”http://www.IRSEO.com” > IRSEO Search Engine Optimization Services < / a >


اين گونه لينكها در اختيار ما بوده و از اينرو ما ميتوانيم براي هرصفحه متن پيوندي كاملي را ايجاد كنيم.
هرچند که لينك دادن طراحان سايت هاي اينترنتي به سايتتان يکي از دو کار زير را انجام ميدهد: اول اينكه آنها از نام سايت يا شركت شما براي متن پيوندي استفاده ميكنند و دوم اين که احتمالا از url واقعي براي متن پيوندي استفاده ميکنند ( مثلا براي اين سايت http://www.IRSEO.com ).

اگرشما نام دامنه را درست انتخاب نكنيد , از آنجائيكه لينكهاي وارده به سايتتان ممکن است از متن پيوندي صحيحي برخوردار نباشد ( همانند مورد دوم در بحث فوق يعني استفاده از URL واقعي) ، در نتايج جستجوي موتورهاي جستجو وضعيت جالبي نخواهيد داشت . حال به اين فکر کنيد که اگر شما يک نام مناسب را براي نام دامنه برگزينيد , حتي اگر وب سايتي با متن پيوندي پيوندي (Anchor Text ) صحيحي به شما لينک نداده باشد ( مثلا از URL واقعي استفاده کرده باشد ) به دليل اين که خود نام دامنه شما به اندازه کافي پر مغز و محتوا مي باشد , باز هم شما در نتايج جستجو رتبه قابل توجهي خواهيد داشت.


نام هاي تجاري و بهينه سازي موتورجستجو
Zeus Thrones ممكن است براي شركتي كه صندلي هاي توالت با كيفيت توليد مي کند عالي باشد ، اما اين نام به مشتريان Online , براي پيدا كردن وب سايت ازطريق موتورهاي جستجوي كمك چنداني نميكند ، مگر اينكه بودجه تبليغاتي بزرگي براي اهداف تجاري در نظر گرفته شده باشد .
اگرشما سايتي در مورد بهينه سازي موتورجستجو داريد , به طور مثال يك نام دامنه خوب ( براي اهداف بهينه سازي موتور جستجو ) مي توان Search-Engine-Optimization.com را نام برد.
درزمان انتخاب نام تجاري و نام دامنه , بايستي نامهاي تجاري و نام دامنه هاي موجود ملاحظاتي را در نظر گرفت . به طورمثال زماني كه ما مي خواستيم براي اين وب سايت نامي را در نظر بگيريم , حوزه تصميم گيري ما محدود بود چرا که نام هاي مطلوب و مناسب در اختيار نداشتيم زيرا اين نامها در اختيار ديگران بودند.
بعد ازكمي جستجو درمورد كلمه كليدي درwordtracker و بررسي دامنه هاي مختلف ما درمورد http://www.IRSEO.com و سرويس هاي بهينه سازي موتورجستجوي IRSEO با نام سايت به توافق رسيديم (IR به خاطر اولين ارائه سرويس هاي بهينه سازي سايت در ايران و SEO همان مبحث اصلي سايت).

چرا بعضي از نام دامنه ها خط تيره دارند ؟
موتور اصلي جستجوي فعلي ( يعني همان گوگل ) كلمات اختصاصي و کليدي در نام دامنه ها بدون خط تيره را نمي تواند تشخيص دهد !!!
به عنوان مثال نام دامنه خط تيره دار http://www.Rss-Reader-Service.com توسط گوگل به عنوان www.Rss Reader Service.comبررسي و اصطلاحا Spy ميشود زيرا گوگل نقطه ها وخط هاي تيره را به عنوان فاصله درنظرميگيرد.
ازآنجائيكه گوگل دو نقطه را به عنوان فاصله هايي مشاهده ميكند , بايد توجه نمود كه نام دامنه اي با كلمه كليدي تكي ( مثل www.keyword.tld ) را تشخيص ميدهد.
از اينرو درزمان انتخاب نام دامنه بايد اين نکته را در نظر گرفت
اگر نام مورد نظر شما با تعدادي كلمات كليدي همراه است بايد توجه کنيد كه براي بهينه سازي بهتر در موتور جستجو , بهتر است که کلمات کليدي را توسط خط هاي تيره ازهم جدا کنيد.